โรงเรียนบ้านแม่แพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.      จัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.      ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม

  3.      พัฒนาครู  และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.      ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์หรือเป้าหมาย (Goal)

  1.      ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามเป้าหมาย

  2.      ผู้เรียนมีทักษะทางด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม

  3.      ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4.       โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาทร่วมกันในการจัดการศึกษาและการพัฒนา

  อย่างต่อเนื่อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 11:13:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกรรณิกา เดชไพรพนา

 • นางสาวชุติมา พุมพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,991
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071390 อีเมล์: maepae@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ หล้าพระบาง โทรศัพท์: 0981365787 อีเมล์: lhaprabang@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]