โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

   

            วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านแม่พหลวง มุ่งจัดการศึกษาให้ตรงตาม

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

   ทางด้านร่างกาย  ความรู้ คู่คุณธรรม  ยึดหลักตามปรัชญาของ

  เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม  ชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา

                   

  ปรัชญาโรงเรียน

  สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา    จรรยางาม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:45:54 น.

โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0640168172 อีเมล์: maepaeluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรกร สุรินทร์ โทรศัพท์: 0857225205 อีเมล์: phirakon47411@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]