โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปโรงเรียนบ้านแม่เงาและสาขากองอูม จัดการศึกษา ใช้ทักษะชีวิตเป็นฐานเพื่อสร้าง โรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กลยุทธ์ โรงเรียน 3ดี 5วิถี  แม่เงาโมเดลเป็นกลไกลขับเคลื่อน ให้บรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษาคือ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านการรอบรู้วิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม  เตรียมพร้อมวิชาชีพ

  ปรัชญา

                 ปญฺญา เจนํ ปสาสติ "ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:37:39 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศรีใจ วงค์คำลือ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนกฤต โตสุวรรณ

 • นางสาวจำเรียง พลนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,803
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: banmaengao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]