• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •       1.   นายโชะดี  หยกลลิตลาภผล            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ   

  1. นายน้อย  เลิศสกุลไพร                   ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ
  2. นางสาวนงลักษณ์  อุตมะโชค         ผู้แทนครู                                         กรรมการ
  3. นายสายัณห์  เกสรีกังวาน               ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ
  4. นายทอง  สั่งสมความดี                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ
  5. นายปรีดา  คล้ายพนาวัลย์               ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ
  6. นายนิทัศน์  ลาภคุ้มบุญ                  ผู้แทนองค์กรศาสนา                         กรรมการ
  7. นายคุแค  บือแฮ                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ      
  8. นายสิรวิชญ์  คำวิโส                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.

โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรีลักษณ์ เผ่าซื่อสัตย์วาจา โทรศัพท์: 0864319024 อีเมล์: nongnoon_24@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]