• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงฉัฐพร   ทองพาณิชกุล          ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายสุทิน   ดาวเด่นงาม                 รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายกิตย์พงษ์   เกษมวิมาน          กรรมการ

  4. เด็กชายวิฑูรย์   อมรศรีมาลัย             กรรมการ

  5. เด็กชายสุวิทย์   สถาพรไพรวัลย์         กรรมการ

  6. เด็กชายสงกานต์   ดรุณชัย                 กรรมการ

  7. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   สร้อยทองแดง       กรรมการ

  8. เด็กชายเกียรติศักดิ์   จรุงคงคา           กรรมการ

  9. เด็กชายชนัญชัย   สั่งสมความดี          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.

โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรีลักษณ์ เผ่าซื่อสัตย์วาจา โทรศัพท์: 0864319024 อีเมล์: nongnoon_24@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]