• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •     ปรัชญา   าาาาาาาาาาาาาาาา

   

  การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะในการดำรงชีวิต  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยมีใจรักสิ่งแวดล้อม

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายหาญ ศิลาชาล
 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,806
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรีลักษณ์ เผ่าซื่อสัตย์วาจา โทรศัพท์: 0864319024 อีเมล์: nongnoon_24@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]