โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า "ประชาประสาทวิทย์" เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลยางตาล 2 ก่อตั้งเมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2465 โดยขุนภักดีศึกษากร (คงใจรัก) ศึกษาธิการอำเภอโกรกพระ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านหว้า ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการสอนครั้งแรกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมีภิกษุทอง อินทร์จันทร์ เป็นครู

  ปี พ.ศ 2505 ประชาชนร่มบริาคทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารปบบ ป.1 พิเศษ มี 5 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู

  ปี พ.ศ.2510 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กบเงินบริจาคของปะชาชน สร้งอาคารแบบ ป1 พิเศษ 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน

  ปี พ. 258 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 321 จำนวน 1 หลังปัจจบันเปิดการสอนตั้งแต่ะดัอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-13 15:47:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิรันดร สุขสุวานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณรรฐวรรณ อุตะถิน

 • นางสุนัน กุลฉิมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: 0-5627-5151 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ กองวงษ์ โทรศัพท์: 0906908791 อีเมล์: newschool567@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]