• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

            มุ่งพัฒนา  ผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  และระบบประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

  การดำเนินชีวิต

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

        มีคุณธรรม    งามน้ำใจ    ก้าวไกลเทคโนโลยี

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        วิชาการเลิศล้ำ   คุณธรรมงามเด่น  เน้นเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-02 14:18:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจินตนา เรืองศิริ

 • นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,480
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5636-5248 อีเมล์: sanjaokaitor2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทราย ชื่นดอนกลอย โทรศัพท์: 0979211808 อีเมล์: krusansai2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]