โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงสุธินา ศรีตะวัน

  2.เด็กชายสุทัน ศรีเพ่ง

  3.เด็กหญิงนริศรา เพชรจันทึก

  4. เด็กหญิงวีรภัทรา สารีบุตรดี

  5.เด็กหญิงดนยา จอนสำโรง

  6.เด็กหญิงกรวีย์ นาคก้อน

  7. เด็กหญิงปุญญิศา ทรัพย์นิมิตร

  8. เด็กชายภูมิรินทร์ กลิ่นหอม

  9.เด็กชายภาคิน พงษ์ทองขาว

  10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปุกลางดอน

  11.เด็กหญิงชนม์นิภา หงษ์ดำเนิน

  12.เด็กชายศุภณัฐ ดั่งขุนทด

  13.เด็กหญิงกฤติยา สดโคกกรวด

  14.เด็กชายจุฬพงศ์ อภิชัย

  15. เด็กหญิงปภาวดี ปาร์จิต

  16.เด็กหญิงเมลิสา เกิดแก่น

  17.เด็กหญิงปณิดา ขยันกสิกรรม

  18.เด็กหญิงดวงกมล อินทะไชย

  19.เด็กหญิงปวริศา จุลมุสิ

  20.เด็กหญิงสุกัญญา ศิริโภคา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-02 11:01:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเฉลิมพร กุมภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนวกมล กัลพัตร์

 • นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,057
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5629-4136 อีเมล์: wangnamkhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษณะ อุ่นศรี โทรศัพท์: 0657605632 อีเมล์: linruaxi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]