โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของสถานศึกษา

  1.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

  2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

  3.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

  2.   ครูและบุคลากรมีสมรรถนะมีความก้าวหน้าและมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

  3.   นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเฉลิมพร กุมภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพิชญาภา สอนสร้อยทอง

 • นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,224
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5629-4136 อีเมล์: wangnamkhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น โทรศัพท์: 0818867813 อีเมล์: seezeed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]