โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของสถานศึกษา

  1.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

  2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

  3.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

  2.   ครูและบุคลากรมีสมรรถนะมีความก้าวหน้าและมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

  3.   นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-02 11:01:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเฉลิมพร กุมภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุภาพร ยาเนตร

 • นางนวกมล กัลพัตร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,059
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5629-4136 อีเมล์: wangnamkhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษณะ อุ่นศรี โทรศัพท์: 0657605632 อีเมล์: linruaxi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]