โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประวัติโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

 

more โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ กำเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2454 โดยพระวิภัทรวิทยาสาร ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดชุมแสงทำการสอน โดยมีนายป้อม มุกดาผล ศึกษาธิการอำเภอชุมแสง
ในขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
more พ.ศ. 2466 หลวงสกลรักษา นายอำเภอชุมแสง จัดสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน
(อยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมแสงชนานุสรณ์ในปัจจุบัน) เริ่มให้นักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2466
ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอชุมแสง "ชุมแสงชนูทิศ" มีนายตี๋ ซุนพัง เป็นครูใหญ่คนแรก
more พ.ศ.2493 นายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ์ นายอำเภอชุมแสงขณะนั้น ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ (บริเวณสาธารณสุข
อำเภอชุมแสงในปัจจุบัน) และเริ่มเข้าเรียนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2494 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และยังคงใช้ชื่อโรงเรียน"ชุมแสงชนูทิศ" โดยมีนายเสงี่ยม เอียมธรรม เป็นครูใหญ่
more นายปัญญา อินทรโอรส ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้สนับสนุนให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน
ซึ่งมีเนื้อที่ 48 ไร่ 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอชุมแสงเดิม เมื่อ พ.ศ. 2516 ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนมาเรียนที่ใหม่
และได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อ สร้างอาคารเพิ่มเติม ต่อมาได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่ใหม่ทั้งหมด
มีนายนิวัติ พรหมศร เป็นอาจารย์ใหญ่ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก ใช้ชื่อว่าโรงเรียน "ชุมแสงชนูทิศ"
มาจนถึงปัจจุบัน
more วันที่ 3 พฤษภาคม 2526 นายนิวัติ พรหมศร ได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
นายไพบูลย์ นิลพิบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
more นายไพบูลย์ นิลพิบูลย์ ได้ถึงแก่กรรม นายธวัชชัย ไพรั้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
more กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายระเด่น พานทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
more กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายสุวัฒน์ ลีวุฒินันท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
more กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจนถึงปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแสงชนูทิศ
นายสมนึก อ่อนสด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแสงชนูทิศ
นางสาวอมรา อิ่มศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแสงชนูทิศ
นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแสงชนูทิศ

นายสมเจตน์ พิกุลทอง
นายวารุณี บุญชู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,372
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5628-2040 อีเมล์: ct2454@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรวัส ทรัพย์ประมวล โทรศัพท์: 0871969624 อีเมล์: pheerawat007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]