• ประวัติโรงเรียน
 •  โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และระดับช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สถานที่ตั้ง 135 หมู่ที่ 7 บ้านสะแกโง๊ะ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิด เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2519 มีนายบุญลือ นาคอิ่ม เป็นครูใหญ่คนแรก และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ชื่อโรงเรียนว่า " โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2519 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเล็ก เอ็งสุวรรณ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้บริจาคที่ดิน จำนวน 35 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนและต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 นายวิชัย เอ็งสุวรรณ     ( ตัวแทนตระกูล เอ็งสุวรรณ) ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 6 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา รวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 41 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งให้นายประหัส ปุ้มกระโทก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จนถึงปัจจุบันโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:17 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประหัส ปุ้มกระโทก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววีรนุช สนประเสริฐ

 • นางสาวฐิตา ทับปั้น

 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 • 1. นายบุญลือ นาคอิ่ม              ปี พ.ศ.2519-2521

  2. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ  ปี พ.ศ.2522-2525

  3. นายวิรัตน์  เงินบำรุง        ปี พ.ศ.2526-2529

  4. นายมาโนช  จันทร์เทพ    ปี พ.ศ.2530-2533

  5. นายกอบกิจ  ส่งศิริ          ปี พ.ศ.2533-25237

  6. นายธวัชชัย  ทองเจริญ      ปี พ.ศ.2537-2540

  7. นายล้วน  เพชรผึ้ง          ปี พ.ศ.2540-2543

  8. นายฌวัฒน์  จันทร์ลอย    ปี พ.ศ.2544-2546

  9. นางประคองพร  สืบฝัก      ปี พ.ศ.2546-2546

  10. นายพรชัย ยิ้มพงษ์        ปี พ.ศ.2546-2552

  11. นายสุเทพ  สุขเอี่ยม      ปี พ.ศ.2552-2557

  12. นายสมปอง  เฟื่องจันทร์  ปี พ.ศ.2557-2558

  13. นายประหัส  ปุ้มกระโทก  ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,206
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรนุช สนประเสริฐ โทรศัพท์: 0969619266 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]