โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นโรงเรียน
  ที่นายอำเภอจัดตั้งในที่ดินของโรงเรียนเอง เดิมมีพื้นที่  ๕ ไร่  ๓ งาน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
  ปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อาศัยศาลาการเปรียญวัดทุ่งนาเป็นที่สอนนักเรียน มีนายละ อินทสิทธิ์
  เป็นครูใหญ่คนแรก มีพัฒนาตามลำดับ คือ พ.ศ. ๒๔๘๖ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๒ ขนาดกว้าง ๘ เมตร
  ยาว  ๒๗ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนถึงระดับประถมปลาย
  และนายฉลวย ปิยศรี, นางหลวง ประสพ และนางสง่า พงษ์เขตกิจ บริจาคที่ดินให้อีก ๓ ไร่ เศษ พ.ศ. ๒๕๐๗ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑จ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน
  พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ จ จำนวน ๖ ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๑๓ สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ จำนวน ๔ ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๑๔ นายหลวง ประสม และ นางยี่สุ่น ปิยศรี บริจาคที่ดินให้อีก ๒ ไร่เศษ
  พ.ศ. ๒๕๑๙ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข จำนวน ๔ ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างหอประชุม แบบ สปช. ๒๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑๐ ห้อง
  พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๒ ชั้น ชั้นบน ๕ ห้องชั้นล่าง ๔ ห้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:28:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปิยะมิตร สุริยกานต์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางธัญญาภรณ์ ไชยศิลา

 • นางสุมาลี อินทรศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,608
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056040262 อีเมล์: admin@cbt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จริยา มนัสตรง โทรศัพท์: 0862052154 อีเมล์: nmeawmeaw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]