โรงเรียนบ้านเนินพยอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านเนินพยอม  ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  9  ถนน -   ตำบล ทุ่งโพ  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี     รหัสไปรษณีย์   61110     e-mail  nenpayom@thaimail.com    website  -

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีประวัติพอสังเขป  ดังนี้

  โรงเรียนบ้านเนินพยอม  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2505  เป็นอาคารชั่วคราว  แบบ ป.1 จ. มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  11 ไร่ 1  งาน  87  ตารางวา  เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2506  มีนายประสงค์  ประสิทธิ์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนจำนวน  97  คน   เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ต่อมาเมื่อวันที่  3  ตุลาคม   2512  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเฉลียว  เหมะ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  จนเกษียณอายุราชการ  ในวันที่ 10  ตุลาคม  2542 ทางราชการได้แต่งตั้งนายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ       

                  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต 2  มีนักเรียน จำนวน  71  คน  เป็นนักเรียนชาย  35  คน  นักเรียนหญิง 36  คน มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน  1  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  9  บ้านเนินพยอม    ตำบล ทุ่งโพ   อำเภอ หนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  61110

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 00:33:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชญามาศส์ เสรีกุลเศรษฐ์

 • นางสาววิรวรรณ ยิ้มพะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,808
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0966266393 อีเมล์: jira21new@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: จีราพร ลิลา โทรศัพท์: 0821669235 อีเมล์: npy2018@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]