โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.  นายอาทิตย์  จบศรี                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                               ประธานกรรมการ

  ๒.  นายพชร  สุวรรณโชติ                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                               รองประธานกรรมการ

  ๓.  นายสุเทพ  ศรีสนธิ์                            ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ

  ๔.  นายอนุศักดิ์  ก๊กศรี                           ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

  ๕.  นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์                 ผู้แทนอปท.                                 กรรมการ

  ๖.  นายวิชัย  เจริญทรัพย์                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                    กรรมการ

  ๗.  นางสำอางค์  จันทร์ศรี                      ผู้แทนครู                                     กรรมการ

  ๘.  พระอธิการบุญส่ง  ธัมมทิมโน            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                     กรรมการ

  ๙.  นายสุทธิ  สะอาด                              ผู้อำนวยการโรงเรียน                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรีรัตน์ จันทร

 • นายสุรพล สุพลจิตต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,750
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติพงษ์ เกิดศรี โทรศัพท์: 0906859424 อีเมล์: keattipong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]