โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.  เด็กชายอภิรักษ์  ไผ่ล้อม                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                            ประธานนักเรียน

  ๒.  เด็กชายภานุพงศ์   วังพลับ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                            รองประธาน

  ๓.  เด็กชายชยางกูร    จบศรี                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                            กรรมการ

  ๔.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  คชรักษ์                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                            กรรมการ

  ๕.  เด็กหญิงอรจิรา    จันทร์แสง                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                            กรรมการ

  ๖.  เด็กหญิงประภาสิริ   มีสวัสดิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                           กรรมการ

  ๗.  เด็กหญิงปภาวรินทร์   วันเห่า                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                           กรรมการ

  ๘.  เด็กหญิงอัจฉสุดา  จันทร์ศรี                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.

โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติพงษ์ เกิดศรี โทรศัพท์: 0906859424 อีเมล์: keattipong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]