โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านวังพงร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาภาคบังคับ จัดการเรียนร่วม ส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นคุณธรรมคู่ความรู้ เชิดชูประชาธิปไตย  มีมารยาทงามอย่างไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐาน 

   

  ปรัชญาโรงเรียน

                   ปัญญา  ชีวี  ตานัง  ป  ช  โช  โต   :   ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.

โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติพงษ์ เกิดศรี โทรศัพท์: 0906859424 อีเมล์: k.keattipong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]