โรงเรียนบ้านหนองจอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองจอกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2483 โดยทางอำเภอบ้านไร่เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับประชาชน ให้ความร่วมมือร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินราชพัสดุ  หมายเลข 4939/// ncu 129 จำนวน 30  ไร่  1 งาน 50  ตารางวา  เปิดสอน 2 ระดับคือ  ระดับอนุบาลตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - 3 ไปถึงระดับประถมศึกษาั้ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 202 คน มีครู 12 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิเศษ 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ปัจจุบันมี นายชุมพล  ศรีวิชาสร้อย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:09:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-592007 อีเมล์: sirvich@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนู อินปนาม โทรศัพท์: 0872102814 อีเมล์: tanooinpanam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]