โรงเรียนบ้านหนองจอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอาทิตย์     ภูมิพัฒน์                 ปธะธานกรรมการ

  นายเดชา    มณฑาทอง                 กรรรมการ

  นางพวงเพชร   แสนพรม                กรรมการ

  นายตระกูล      กาฬภักดี                กรรมการ

  นายจำเนียร    แสนพรม                 กรรมการ

  นายเกรียงศักดิ์      พุ่มจำปา           กรรมการ

  พระสุภา      ติสรโณ                      กรรมการ

  นายเผด็จ       ป้อมคำ                   กรรมการ

  นายชุมพล      ศรีวิชาสร้อย            กรรมการและเลขานุการ     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:09:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-592007 อีเมล์: sirvich@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเมธี สันแดง โทรศัพท์: 0931639776 อีเมล์: puen_96@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]