โรงเรียนบ้านหนองจอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงนฤภรณ์     ดีพิจารณ์            ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงสุุเชาวดี    อ่อนสะอาด         รองประธาน

  3.เด็กชายทองเพทาย  วารินิล              รองประธาน

  4.เด็กชายอาทิตย์    แก้วจินดา             รองประธาน

  5.เด็กหญิงเบญจรัตน์   เขียวรี               รองประธาน

  6.เด็กชายจีรกันต์    คล้ายจันทร์            กรรมการ

  7.เด็กชายนดล   ขุนพิลึก                     กรรมการ

  8.เด็กหญิงศุภนิดา   แสนทิ                  กรรมการ

  9.เด็กหญิงณภัสพร   ทิพย์สิงห์            กรรมการ

  10.เด็กชายจีรกันต์   คล้ายจันทร์         กรรมการ

  11.เด็กหญิงจิราภา   กาฬภักดี            กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:09:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-592007 อีเมล์: sirvich@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนู อินปนาม โทรศัพท์: 0872102814 อีเมล์: tanooinpanam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]