โรงเรียนบ้านหนองจอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •   ิสัยทัศน์ / โรงเรียนบ้านหนองจอก มุ่งมั่น  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนแเก่ง มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

     ปรัชญา / วิริเย ทฺุุกฺขมจฺเจติ  " คนล่ว งทุกข์ได้  เพราะความเพียร "


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:09:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-592007 อีเมล์: sirvich@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนู อินปนาม โทรศัพท์: 0872102814 อีเมล์: tanooinpanam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]