โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •        โรงเรียนบ้านป่าอ้อ   ที่ตั้งเลขที่  4/2 หมู่ที่  5  ตำบลป่าอ้อ  อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  61160  โทรศัพท์ 093 – 2830066    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3    มีเนื้อที่  34 ไร่   3  งาน  78 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ 3  บ้านคลองชะนี,  หมู่ที่ 5  บ้านป่าอ้อ,  หมู่ที่ 7  บ้านคลองชะนี,  หมู่ที่ 9  บ้านป่าอ้อ  โดยมีประวัติโรงเรียนพอสังเขปโดยย่อ  ดังนี้

           โรงเรียนบ้านป่าอ้อ  ตั้งอยู่เลขที่  4/2  หมู่  5   ป่าอ้อ  อำเภอลานสัก   จังหวัดอุทัยธานี   มีเนื้อที่  34  ไร่  3  งาน 78  ตารางวา  โดยได้รับบริจาคจากนายถึง  ฟักเขียว  มีการชักชวนประชาชนในหมู่บ้าน รวบรวมวัสดุการก่อสร้างพร้อมทั้งแรงงาน  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป  1 จ  ขนาด  2  ห้องเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม   2512  รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในคราวเดียว  เนื่องจากเป็นสังคมคนอพยพมาจากต่างถิ่นเพื่อที่ทำกินใหม่มีนายจง  อยู่สิงห์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรกและได้พัฒนามาโดยลำดับ   ปัจจุบัน (ปี  พ.ศ. 2559)  โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาปีที่ 3  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:35:17 น.

โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0932830066 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธัญวรัตม์ ผิวเหลือง โทรศัพท์: 0956380129 อีเมล์: piwmaza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]