โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •         ภายในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านป่าอ้อร่วมมือกับชุมชน  พัฒนาการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  ความสามารถ  ในทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีความสุขในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-14 13:28:45 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวนฤมน ฟักเขียว

  • นางสาวจีราภรณ์ อินโตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0932830066 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์ โทรศัพท์: 0817270099 อีเมล์: saksuth@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]