โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •          โรงเรียนอนุบาลลานสัก เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเก่า

  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

  มีนายเปลื้อง  ศุภบุตร ทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรก พ.ศ.2520

  นักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงแยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ 

  ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โรงเรียนอนุบาลลานสัก

  ได้รับการพิจารณา  จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

  ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล (อนุบาลประจำอำเภอ)

  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลลานสัก จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:07:01 น.

โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: anlschool.55@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: ไข่มุก อินทรานุสรณ์ โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: mookeyshop@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]