โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายมานิตย์               รัตนมณีพันธ์             ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายบุญมี                  มั่นคง                       กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายรุ่ง                      ทั่งถิ่น                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายจอมพล               วงษ์นาค                    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายโดมเดช               อ่ำทิม                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายเด่น                    ยิ้มพักตร์                   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางทองหยอด            อุ่นสำราญ                 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางดวงใจ                 อุทัยวรรณ                 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายวิทยา                  จันทร์สม                   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางสาวศรัญญา        โพธ์เรือง                   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายสมพร                 บุญประกอบ              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พระครูปริญัติอุเทศ                                    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พระมหาเจริญ           กิตติธโร                    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายสุนัย                   ลิลา                          กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายอำนาจ               เหลือน้อย                  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:07:01 น.

โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: anlschool.55@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: ไข่มุก อินทรานุสรณ์ โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: mookeyshop@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]