โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

   

  คณะกรรมการนักเรียน

  เด็กชายอานัส                            สาสังขี (ประธานนักเรียน)
  เด็กชายอภิรักษ์                         จอมใจทิปิ (รองประธานนักเรียน)
  เด็กชายกิตติพงษ์                      ต่างทอง (กรรมการ)
  เด็กชายธีรพัทธ์                         ขยันเกตุการณ์ (กรรมการ)
  เด็กชายอิทธิพล                         พันธะ (กรรมการ)
  เด็กชายสุริยา                             สุพลจิตร (กรรมการ)
  เด็กชายชัยวัฒน์                       พุ่มโพธิ์ทอง (กรรมการ)
  เด็กชายทรงพล                         คันศร (กรรมการ)
  เด็กชายนัฐพล                          ดีสุ่ย (กรรมการ)
  เด็กชายวรพล                           เวชจักรเวน (กรรมการ)
  เด็กชายพงศกร                        ชื่นรำพันธุ์ (กรรมการ)
  เด็กชายอภินันท์                        อินทรศรี(กรรทการ)
  เด็กชายกิตตินันท์                     ศิริโยธา(กรรมการ)
  เด็กชายพงษ์พิพัท                    รัตน์บุตร (กรรมการ)
  เด็กชายนิพัทธ์                          เสนเชื้อ

  เด็กชายฐิติพงษ์                        โกชฎา (กรรมการและเลขานุการ)


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:07:01 น.

โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: anlschool.55@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: ไข่มุก อินทรานุสรณ์ โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: mookeyshop@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]