โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์                                                                                                                                                                                          โรงเรียนอนุบาลลานสัก เป็นองค์กรหลักที่ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานัให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  นำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนลานสัก: LANSAK MODEL                                                                                                                                                                            ปรัชญา

  สุวิชาโน ภวํ โหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:07:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำนาท เหลือน้อย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวไข่มุก อินทรานุสรณ์

 • นางเรณู อินทร์พรหมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: anlschool.55@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: ไข่มุก อินทรานุสรณ์ โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: mookeyshop@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]