โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประวัติโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่บ้านเลขที่  268  ถนนมณีรัตน์   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี    จังหวัดอุทัยธานี

                                โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา    เดิมชื่อโรงเรียนสุธรรมวิทยา   ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   เมื่อวันที่   21   มีนาคม   2528   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่   16   พฤษภาคม   พ.ศ. 2528        ณ   บริเวณศาลาสองไร่   และบริเวณ สวนไผ่ของวัดจันทราราม  (วัดท่าซุง)   ตำบลน้ำซึม   อำเภอเมืองอุทัยธานี   จังหวัดอุทัยธานี

                                ปีการศึกษา   2529       ได้รับการอนุเคราะห์จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่อาคารหลังใหม่ซึ่งทางวัดสร้างขึ้น อยู่ตรงข้ามกับ อาคารเรียนชั่วคราวเดิม เป็นเวลา  1  ปีเต็ม

                                ปีการศึกษา 2530 มีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหลายอย่าง ดังนั้นกรมสามัญศึกษา    จึงได้ย้ายโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา   (สุธรรมวิทยา)    มาอยู่  ณ  อาคารหลังเก่าของโรงเรียนเมืองอุทัยธานี     ซึ่งไม่ใช้ประโยชน์แล้วบริเวณเดียวกันกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน    โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น  ม. 1  ได้จำนวนนักเรียน  92   คน   ชั้น  ม. 2   จำนวนนักเรียน  7  คน    รวมเป็นนักเรียนทั้งสิ้น  99   คน และคณะครู-อาจารย์  จำนวน  7  คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายรัตนชัย ศรีโกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธมงคลวิทยา

นางสาวพัชรี ทองทักษิณ
นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,140
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0 5651 1855 / 0 อีเมล์: putta_mk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี ทองทักษิณ โทรศัพท์: 0819710403 อีเมล์: thongthaksin.p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]