• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวังหินวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาโรงเรียน

  “ปญฺญาว   ธเนน เสยฺโย”  ปัญญา    ประเสริฐกว่าทรัพย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-26 10:42:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง

 • นางสาวอรวรรณ เอกขระสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,250
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 535079/535184 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]