โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  สิงหาคม   พ.ศ. 2501 มีนายเชื้อ  ทองตา   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โดยนายต้อย  นางอุ่นเรือน  บุตรม้วย ได้มอบที่ดิน จำนวน 5 ไร่  3  งาน                 16  ตารางวา จัดสรรอาคารเรียนชั่วคราว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4เขตบริการของโรงเรียนบ้านโนนม่วง  หมู่ที่  10 ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร

            ปี  2542  ทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน  970,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ก  อาคารดังกล่าวมี  8   ห้องเรียน

            ปี 2547  นางลาวัลย์  ใบหยก  ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน  1   หลัง  2  ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน  550,000  บาท  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนม่วง มีเนื้อที่  5 ไร่  3  งาน 64  ตารางวา  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน จำนวน  128  คน  จำนวนข้าราชการครู  10  คน  นักการภารโรง  1 คน

            ปี  2553 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ  102/26  ราคา  1,235,400บาท  ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่   19  พฤศจิกายน  2553

                     - ได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติ  ส้วม  จำนวน   1  หลัง   4  ห้อง 

            ปี  2554 นายสมเกียรติ  บุษย์ศรีเจริญ  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง โดยดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม    2554  มีข้าราชการครู  8    คน ชาย  4 คน  หญิง   4   คน        พร้อมด้วยช่างปูน  1 คน  ครูธุรการ   1 คน   ครูอัตราจ้างชั่วคราว  จำนวน   1   คน 

            ปีการศึกษา  2555 ปรับปรุงถนนกั้นน้ำคอนกรีต   คสล  ปีงบประมาณ  2555 งบประมาณ  126,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาท)

            - จัดซื้อคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ 2555   ( MCC TYPE 2)  เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียน  จำนวน  5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู จำนวน 1  เครื่อง  งบประมาณ  161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท )

              ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโนนม่วง มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3  งาน 64  ตารางวา  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6นักเรียน จำนวน 80  คน (สำรวจเมื่อวันที่  10  มิถุนายน   พ.ศ. 2558 )  ข้าราชการครู 6  คน พนักงานราชการจำนวน 1 คน   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน1คน  นักการภารโรง (ช่างปูน)1 คน  นางจุฑารัตน์   พรเวียงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:21:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุฑารัตน์ พรเวียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพลินทิพย์ ฟองจางวาง

 • นางสาวภัททิราภรณ์ จันทร์ประจักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055799870 อีเมล์: bannonmaung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัญญ์ณพิชญ์ พรหมศิริ โทรศัพท์: 0844564299 อีเมล์: jamjaaaa@hotmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]