โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  ๑.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งและมีความสุข

  ๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

  ๔.ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  ๕.พัฒนากระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  ๖.พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

  ๗. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

   

  เป้าประสงค์( Goal )

  ๑.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา

  ๒.ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

  ๓.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  ๔.โรงเรียนมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:21:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุฑารัตน์ พรเวียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพลินทิพย์ ฟองจางวาง

 • นางสาวภัททิราภรณ์ จันทร์ประจักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,767
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055799870 อีเมล์: bannonmaung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัญญ์ณพิชญ์ พรหมศิริ โทรศัพท์: 0844564299 อีเมล์: jamjaaaa@hotmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]