โรงเรียนวัดคูยาง


ประวัติโรงเรียนวัดคูยาง

 

โรงเรียนวัดคูยางตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ.  2444  โดย  พระธรรมาธิมุตมุนี  (กลึง)  เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “วัชรราษฎร์”  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี  มีภิกษุเป็นผู้สอน โดยขึ้นกับการศึกษามณฑลนครสวรรค์

พ.ศ. 2454  ได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2473  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาได้ยุบรวมไปรวมกับโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล 1)

พ.ศ. 2487  โรงเรียนวัดคูยางได้จัดตั้งขึ้นใหม่ อีกครั้งเมื่อวันที่ 17  เมษายน โดยนายอำเภอเป็นผู้ตั้ง  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาที่นักเรียนอยู่กันอย่างยัดเยียดของโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล 1)  จึงเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยใช้ชื่อว่า   “โรงเรียนวัดคูยาง” (เทศบาล 2) โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดคูยางเป็นสถานที่เรียน

พ.ศ. 2504  โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนวัดคูยาง และวันที่  22  มิถุนายน  2521 ประกาศยุบโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนวัดคูยาง  โอนให้โรงเรียนวัชรวิทยา

ปัจจุบัน

โรงเรียนวัดคูยาง เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่  11  ไร่  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคูยาง  ถนนราชดำเนิน 1  ซอย 4  ตำบลในเมือง  อำเภอ เมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  62000  E-mail  :  Watkuyang2011@gmail.com  WWW.Watkuyang.com  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ประมาณ  13  กิโลเมตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ  นายสมปราถ  แว่นแก้ว  เปิดสอนตั้งแต่  ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา  โดยมีเขตพื้นที่บริการอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ปรัชญาของโรงเรียน            “ ชีวิตแห่งการเรียนรู้  นำสู่ภูมิปัญญา ”

คติพจน์                                    สุวิชาโน  ภวํโหติ      ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

       คำขวัญ                                    ประพฤติดี  มีวินัย  พัฒนาทุกด้าน  บริการสังคม

       สีประจำโรงเรียน                     ส้ม – เขียว

                                                                 สีส้ม  หมายถึง  พลังสร้างสรรค์พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม

                 สีเขียว  หมายถึง  ความสุขสดชื่น ร่าเริงทั้งกายและใจ

                อักษรย่อ                                 ว.ย.

                ดอกไม้ประจำโรงเรียน           ดอกคอร์เดีย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมปราถ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นายชัยวัฒน์ สุมังคะละ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นายวิมลชัย สิลารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นางกาบแก้ว สวยสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง

นางพิศมัย กงจักร
นางกนกพร ทันจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคูยาง โทรศัพท์: 055711085 อีเมล์: watkuyang2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เช่นชนก สิ้วอินทร์ โทรศัพท์: 089-9616721 อีเมล์: thailand2504@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ