โรงเรียนวัดคูยาง


ประวัติโรงเรียนวัดคูยาง

 

โรงเรียนวัดคูยางตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ.  2444  โดย  พระธรรมาธิมุตมุนี  (กลึง)  เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “วัชรราษฎร์”  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี  มีภิกษุเป็นผู้สอน โดยขึ้นกับการศึกษามณฑลนครสวรรค์

พ.ศ. 2454  ได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2473  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาได้ยุบรวมไปรวมกับโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล 1)

พ.ศ. 2487  โรงเรียนวัดคูยางได้จัดตั้งขึ้นใหม่ อีกครั้งเมื่อวันที่ 17  เมษายน โดยนายอำเภอเป็นผู้ตั้ง  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาที่นักเรียนอยู่กันอย่างยัดเยียดของโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล 1)  จึงเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยใช้ชื่อว่า   “โรงเรียนวัดคูยาง” (เทศบาล 2) โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดคูยางเป็นสถานที่เรียน

พ.ศ. 2504  โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนวัดคูยาง และวันที่  22  มิถุนายน  2521 ประกาศยุบโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนวัดคูยาง  โอนให้โรงเรียนวัชรวิทยา

ปัจจุบัน

โรงเรียนวัดคูยาง เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่  11  ไร่  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคูยาง  ถนนราชดำเนิน 1  ซอย 4  ตำบลในเมือง  อำเภอ เมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  62000  E-mail  :  Watkuyang2011@gmail.com  WWW.Watkuyang.com  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ประมาณ  13  กิโลเมตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ  นายสมปราถ  แว่นแก้ว  เปิดสอนตั้งแต่  ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา  โดยมีเขตพื้นที่บริการอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ปรัชญาของโรงเรียน            “ ชีวิตแห่งการเรียนรู้  นำสู่ภูมิปัญญา ”

คติพจน์                                    สุวิชาโน  ภวํโหติ      ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

       คำขวัญ                                    ประพฤติดี  มีวินัย  พัฒนาทุกด้าน  บริการสังคม

       สีประจำโรงเรียน                     ส้ม – เขียว

                                                                 สีส้ม  หมายถึง  พลังสร้างสรรค์พัฒนาความรู้สู่คุณธรรม

                 สีเขียว  หมายถึง  ความสุขสดชื่น ร่าเริงทั้งกายและใจ

                อักษรย่อ                                 ว.ย.

                ดอกไม้ประจำโรงเรียน           ดอกคอร์เดีย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมปราถ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นายชัยวัฒน์ สุมังคะละ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นายวิมลชัย สิลารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง
นางกาบแก้ว สวยสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคูยาง

นางวรรณา พรหมวิหาร
นางชนะจิตต์ บุญเกิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

52
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคูยาง โทรศัพท์: 055711085 อีเมล์: watkuyang2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เช่นชนก สิ้วอินทร์ โทรศัพท์: 089-9616721 อีเมล์: thailand2504@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ