• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลำดับที่

  ชื่อ  -  ชื่อ สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1.

  นายประทวน  แก้วป้อย

  ประธานกรรมการ

   

  2

  นายประทีป  ผลบุญเรือง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.

  นางกัญจนา  แจ้งคำ

  กรรมการ

  องค์กรปกครองท้องถิ่น

  4

  นางสาวน้อยนภา  ทับเส็ง

  กรรมการ

   องค์กรชุมชน

  5

  นางยุพิน  นกลอย

  กรรมการ

   ศิษย์เก่า

  6

  นางประนอม  นุกูล

  กรรมการ

  ผู้ปกครอง

  7

  นายสังเวียน  อ่ำบุญมา

  กรรมการ

  ผู้นำสงฆ์

  8

  นายชุมพร  เชื้อหมอ

  กรรมการ

  ข้าราชการครู

  9

  นายชูศิลป์  แย้มโกเมน

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:21:50 น.

โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055029556 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อิศรา บุญงาม โทรศัพท์: 0824037331 อีเมล์: pung6161616@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]