• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.             จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างเสมิภาคทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.             ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู

  3.             ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

  4.             สนับสนุนให้ทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1.             โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  2.             โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

  3.             โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.             โรงเรียนมีการประสานงานและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:21:50 น.

โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055029556 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อิศรา บุญงาม โทรศัพท์: 0824037331 อีเมล์: pung6161616@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]