โรงเรียนบ้านลานหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายอนันต์  เขียวเล็ก

  2. นายสีลวย  อาจจุฬา

  3. นายนเรศ  ศรีเจริญ

  4. นางสาวพิจิตรา  ทองสน

  5. นายใหม่  ประโลม

  6. นายประสิทธิ์  ยุติไธสง

  7. นายเดชะ  อาจจุฬา

  8. นายวิชัย  อาจจุฬา

  9. นายบุญเชิด  มณีเขียว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:21:50 น.

โรงเรียนบ้านลานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 0832178391 อีเมล์: banlanhin_ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเตชวินทร์ เขาค่าย โทรศัพท์: 0834119314 อีเมล์: alexpaton@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]