โรงเรียนขาณุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประวัติโรงเรียนขาณุวิทยา

 

             โรงเรียนขาณุวิทยา  เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กองโรงเรียนรัฐบาลแผนกโรงเรียมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคภายหลังได้รวมกับกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี     จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  โดยมี  นายธรรมศักดิ์     คำเพ็ญ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี และนายประสิทธิ์     จันทรมณี   ศึกษาธิการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เป็นผู้ริเริ่ม  และดำเนินการของบประมาณก่อสร้าง  ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสมพงษ์   พงษ์พูล  จำนวน72 ไร่3   งาน  65  ตารางวา  โดยมีนายชะอำ  มุสิกะพงษ์  เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.. 2512  มีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2 ห้อง  มีนักเรียนจำนวน   41  คน  ในปี  .. 2514   มีนักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ( .. 3  รุ่นแรก  )  จำนวน    37  คน  ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  ทางโรงเรียนได้ใช้โรงฝึกงานของอำเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นที่เรียนชั่วคราว

                ปัจจุบันโรงเรียนขาณุวิทยา  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   เขต  41   ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ 2    ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร   มีอาคารเรียน  3  หลัง โรงฝึกงาน   2  หลัง   อาคารหอประชุม

โรงอาหาร   2  หลัง( แบบ 002  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2520 แบบ  100/27   สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2543)   สนามกีฬาสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2548     

(งบประมาณสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล)  บ้านพักครู   10   หลัง    บ้านพักภารโรง  1  หลัง      ห้องน้ำห้องส้วม 3  หลัง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-07 06:44:32 น.

ดร.กนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นางศักดิ์ศรี นามนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายรัชศักดิ์ เดชขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายวินัย มณีพลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา

นางสาวกรกนก คลังเงิน
นางกมลฑิพย์ ประเทศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,323
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขาณุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5577-9226-13 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรษา นามราช โทรศัพท์: 0923634445 อีเมล์: maibo@kanu.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]