โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประวัติโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

 

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  14  พฤษภาคม 2519

โดย พลตรีศิริ  ศิริโยธิน  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา 2535

                  

                   ผู้ริเริ่มจัดตั้ง

           1. กำนันเยื้อง       อ่อนฤทธิ์         กำนันตำบลโค้งไผ่

           2. นายสุข              เขตวิทย์            อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

           3. นายเปรื่อง        ตั้งโต                คณะกรรมการสถานศึกษา

   ผู้บริจาคที่ดิน      

                           1. ชาวบ้านตำบลโค้งไผ่ได้ซื้อที่ดินในราคาบริจาคจาก นายเพิ่ม  มาประสพ

จำนวน 35  ไร่ 0.5  ตารางวา   คิดเป็นเงิน  35,000 บาท

           2. นายเฉลิม เอี่ยมประไพ บริจาคที่ดินเพิ่ม จำนวน 1ไร่  1 งาน  66  ตารางวา 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุธี สนิทพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยา

นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ
นางนัฐพร ชาวด่าน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,009
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5572-8154-5 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ โทรศัพท์: 0923615453 อีเมล์: ku.kung5@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]