โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประวัติโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 •   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตร 26 - 27 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประกาศตั้งเมื่อวันที่
  1 เมษายน พ.ศ. 2515 ด้วยการริเริ่มและตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษาเริ่มเปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ปีแรกมีนักเรียน 77 คน ครู 4 คน
  โดยมีนายเกรียง ภาคภูมิ เป็นครูใหญ่

                         ปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
                         ปี พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 อีก 6 ห้องเรียน และงบสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง
                         ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 1 ห้อง
                         ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช. รุ่นที่ 13 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน อุตสาหกรรมศิลป์ 1 หลัง และงบต่อเติมอาคารเรียน 216 จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง
                         ปี พ.ศ. 2520 ได้งบสร้างอาคารเรียนชั่งคราว 1 หลัง และในปีนี้นายเกรียง ภาคภูมิ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ นายเสนอ เงินทอง
                                                รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
                         ปี พ.ศ. 2521 นายเสนอ เงินทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ นายชะอำ สุมิกพงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีนี้ได้งบประมาณสร้าง
                                                อาคารเรียน 216 จำนวน 8 ห้องเรียน และงบสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 3 ห้องเรียน
                         ปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
                         ปี พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 202 ก 1 หลัง
                         ปี พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 อีก 8 ห้องเรียน
                         ปี พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และในปีนี้ นายชะอำ มุสิกพงษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ และนายทองหยิบ บ่อน้อย
                                                ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
                         ปี พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณจังหวัดสร้างศาลาผู้ปกครอง ขนาด 3 x 4 จำนวน 1 หลัง
                         ปี พ.ศ. 2530 นายทองหยิบ บ่อน้อย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
                         ปี พ.ศ. 2535 นายทองหยิบ บ่อน้อย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามวิทยา นายอนันต์ น่วมอินทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน และในปีนี้ได้งบประมาณสร้างสนามกีฬาอำเภอพรานกระต่าย โดยสร้างในโรงเรียน
                                                เป็นงบประมาณของกรมพลศึกษา
                         ปี พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอลจากกรมพลศึกษา 1 สนาม และจากกรมสามัญศึกษา 1 สนาม
                         ปี พ.ศ. 2540 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 318 ล/38 (พิเศษ) 1 หลัง
                         ปี พ.ศ. 2541 ได้งบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที่ / 27 จำนวน 1 หลัง นายอนันต์ น่วมอินทร์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
                                               โรงเรียนลานกระบือวิทยา และ  นายยงยุทธ อินทร์สำเภา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
                         ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร และก่อสร้างถังประปา แบบ 9/9
                         ปี พ.ศ. 2544 นายยงยุทธ อินทร์สำเภา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา และนายสุนทร อนุเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2548

                         ปี พ.ศ. 2548 นายแก้ว เจริญสุข ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ถึงวันที่ 30  กันยายน พ.ศ.2555

                         ปี พ.ศ. 2556    นายสอิ้ง  กันยะมูล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

                                          ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 56 จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-06 15:08:19 น.

นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

นางเรณู ศรีพรหม
นายชูชาติ อินทพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,116
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055775651 อีเมล์: pp_school@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ ด่อนคร้าม โทรศัพท์: 0629201770 อีเมล์: peelove552@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]