โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
    • ประวัติของโรงเรียนบ้านแม่ละเมา

              โรงเรียนบ้านแม่ละเมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2467  โดยอาศัยวัดเชตะวันคีรี  หมู่ที่ 2 ตำบลพะวอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  4 โดยมี นายชู  มีภาระ  เป็นครูใหญ่  พ.ศ. 2492  ได้รับเงินศึกษาพลี  สร้างอาคารชั้นเดียว  3 ห้องเรียน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดเชตะวันคีรี(ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2513  นายสุชาติ  พัววิไลนายอำเภอแม่สอด  จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  008  จำนวน   4  ห้องเรียน โดยย้ายมาสร้างอาคารเรียนใหม่ ในพื้นที่ราชพัสดุ  หมู่ที่ 1 ตำบลพะวอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จำนวนพื้นที่  24  ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา  ปัจจุบันเปิดทำการสอนเป็น  2  ระดับ   คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  มีนายยอดยิ่ง  อังกูรขจร  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาถึงปีการศึกษา 2555 และนายทวีศักดิ์   กาศอุดม  เป็นผู้อำนวยการ จนถึงปีการศึกษา 2558และมีนายสมเกียรติ  นารีรักษ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน  โดยมีเขตบริการคือ  หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลพะวอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:10:58 น.

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55595213 อีเมล์: maelamaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิกร ประชานันท์ โทรศัพท์: 0857118733 อีเมล์: korn.p46310231@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]