โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

  1.นายยอดยิ่ง      อังกูรขจร       ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ประธานกรรมการ

  2.นายมานพ      คุณาวงค์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

  3.นายสุทธิพร      มั่นปาน         ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ                   

  4.พระครูไพโรจน์วรปรีชา           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                   กรรมการ

  5.นายเดชวัติ      สร้อยสีทา       ผู้แทนศิษย์เก่า                         กรรมการ

  6.นางสาวละม่อม  แก้วเล็ก         ผู้แทนองค์กรชุมชน                    กรรมการ

  7.นายเกรียงศักดิ์   สิระใจ                   ผู้แทนผู้ปกครอง                       กรรมการ

  8.นายสมศักดิ์     ศรเจียงคำ       ผู้แทนครู                               กรรมการ

  9.นายสมเกียรติ     นารีรักษ์        ผู้อำนวยการสถานศึกษา              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:10:58 น.

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55595213 อีเมล์: maelamaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิกร ประชานันท์ โทรศัพท์: 0857118733 อีเมล์: korn.p46310231@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]