ประวัติโรงเรียนบ้านกล้อทอ

 

โรงเรียนบ้านกล้อทอ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2  ตั้งอยู่เลขที่  140 หมู่ที่  2   ตำบลแม่จัน    อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  บนพื้นที่ 9 ไร่  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เริ่มเปิดการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่   4   และต่อมาได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เมื่อปีการศึกษา  2529  ได้เปิด  ชั้นอนุบาล  1  ขึ้น  อีกระดับหนึ่ง  ในปีการศึกษา  2534  ได้เปิดขยายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  และในปีการศึกษา  2551  โรงเรียนบ้านกล้อทอมีความพร้อมจึงได้เปิดขยายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปัจจุบันเปิดทำการสอนถึง  4  ระดับ  คือ

                1.   ระดับอนุบาล

                2.   ระดับประถมศึกษา

                3.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                4.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

โรงเรียนบ้านกล้อทอ ตั้งอยู่บนเนื้อที่  9 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้

l ทิศเหนือ                ติดกับ     ถนนในหมู่บ้านและทุ่งนา

l ทิศใต้                      ติดกับ     ทุ่งนาของหมู่บ้าน

l ทิศตะวันออก       ติดกับ     เหมืองและที่ดินของหมู่บ้าน

l ทิศตะวันตก          ติดกับ     ที่ดินของชาวบ้าน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-08-06 15:23:53 น.

นายอดิศร บุญปาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกล้อทอ

นายณรงค์ สิมลา
นางสาวณาตยา อินทสิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกล้อทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55560156 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: คณาธิป สอนเทศ โทรศัพท์: 0848117891 อีเมล์: stye.jad@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]