โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม


ประวัติโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม

 

เมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดเข้ามามอบตัวต่อทางราชการ  มีราษฎรที่หลบหนีออกจากหมู่บ้านกลับเข้ามามอบตัวกับทางราชการ นำโดยนายว่างลือ  แซ่ซ้งเป็นหัวหน้าหันมาร่วมพัฒนาชาติไทย  ทางกองกำลังอำนวยการความมั่นคงภายในเขตจังหวัดตาก  ร่วมกับหน่วยพลเรือน  ตำรวจ  ทหาร ชค. 34 อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นหลังหนึ่ง  ลักษณะแบบอาคารเรียนชั่วคราวล้อมด้วยไม้ไผ่   2  ห้องเรียน  และกระท่อมบ้านพักอีก 1 หลัง  ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน  2525  และได้เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่  7  กรกฎาคม 2525 และเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 7  กรกฎาคม  2525  มีครูสอน  2 คน   ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเริ่มเป็นปีที่สอง)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสาวดอกอ้อ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผาผึ้งวิทยาคม

นายเกียรติศักดิ์ แซ่ซ่ง
นางกัญนิกา ฟูใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม โทรศัพท์: 055-560165 อีเมล์: phaphungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทวีเดช คำนิล โทรศัพท์: 0821637430,055560165 อีเมล์: noomnaja2527@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ