• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายวัชรพล  พญาพรหม  ประธานกรรมการ

  นางรตนพร กันธวัง    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  นางพัชรินทร์  จันตะบุตร  กรรมการผู้แทนครู

  นายธีรชัย กันธวัง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา   กรรมการผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายวรพงษ์  มั่นคง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  พระครูใบฎีกานครินทร์ โกวิโท  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายสุเทพ  ชูขันธ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายเกษม  สาบุ่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายแพทย์ธวัชชัย  ยิ่งทวีศักดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายชูชีพ  กาญจนสูตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายวิเชียร  บุญชู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางกัลยา  เจริญยศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายนิเวศ ศรีวิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-08 13:39:10 น.

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณ โทรศัพท์: 0808487885 อีเมล์: pnpcsw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]