• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  คุณธรรมนำความรู้  สู่คุณภาพสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

      ระเบียบวินัยดี เป็นสิ่งชี้ความเจริญ

   

  คติพจน์

      สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

      ความพร้อมเพียงของหมู่คณะ  ก่อให้เกิดสุข 

   

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

  โรงเรียนคุณธรรม

   

  อัตลักษณ์

  ความรู้คู่คุณธรรม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-08 13:39:10 น.

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณ โทรศัพท์: 0808487885 อีเมล์: pnpcsw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]