โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

 

            โรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2502 บนพื้นที่ 12 ไร่ 2งานโดยราษฎร์เป็นผู้อุทิศให้ภายใต้การนำของนายคล้าย สุพรรณ ผู้ช่วยป่าไม้ แขวงดงข่า นายช้ำสะพรั่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ด้วยความร่วมมือจากนายนวล กาวิละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลไทยชนะศึกในขณะนั้นพร้อมทั้งกรรมการศึกษาและราษฎรในหมู่บ้าน การก่อสร้าง ได้ทำการก่อสร้างตามแบบ 001 ยกพื้นมีมุขกลางโดยผู้ปกครองนักเรียนและราษฎรในหมู่บ้านมอบอุปกรณ์และแรงงานในการก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ในวันที่ 22 สิงหาคม พ. ศ. 2503 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนโดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ซึ่งมีนักเรียน 187 คน ครู 2 คน คือ
             1. นายสำราญ แก้วจัด รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่
             2. นางวราภรณ์ สุพรรณ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ได้รับคำสั่งให้เป็นโรงเรียนเป็นเอกเทศ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2509 นายประเทือง กสิรักษ์ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสามหลังฯ ปีการศึกษา 2512 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง มี 2 ห้องเรียน
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 นายทอง แก้วเกตุ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ตรี มีนักเรียน 289 คน ครู 6 คน

การก่อสร้าง
         ปีการศึกษา 2513
                 บูรณะบ่อน้ำ ต่อท่อประปา ตั้งสูบโยกมือ
                 สร้างอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 10 ห้องเรียน จากเงินงบประมาณ
         ปีการศึกษา 2516
                 สร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ จำนวน 1 หลัง 2 ห้องนอน จากเงินงบประมาณ
                 สร้างส้วม แบบ 401 กรมสามัญ 5 ที่นั่ง จากเงินงบประมาณ
         ปีการศึกษา 2517
                 ก่อสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง จากเงินงบประมาณ
                 จัดทำประปาโรงเรียน และต่อท่อน้ำประปา
         ปีการศึกษา 2540 ผู้บริหารทำผลงานกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
                นายยวน เกสรพรม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  การก่อสร้าง
        ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 3 ห้องเรียน
        ต่อเติมบ้านพักครูเป็นห้องพลศึกษา
         ปี พ.ศ. 2543 นายอนุรัตน์ ปริษาวงศ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลังฯและมีโรงเรียน
                             โค้งเจริญวิทยามาเรียนร่วม
         ปี พ.ศ. 2546 นายเทพศักดิ์ จันตาวงศ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลังฯและมีโรงเรียนโค้งเจริญวิทยามาเรียนร่วม
         วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547 นายจำรูญ พรมชัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลังฯและโรงเรียนโค้งเจริญวิทยา ถูกยุบมาเรียนรวม

  ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 20 คน นักเรียน 309 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-02 10:50:50 น.

นายจำรูญ พรมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

นายบุญช่วย อินต๊ะอุ่นวงศ์
นางนิตยา คำขอด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,421
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-624407 อีเมล์: samlung_pra@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]