โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ  เริ่มทำการปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2500 เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2500 อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว แบบ โรงดินหลังคามุงหญ้า

  2 ห้องเรียน ตั้งอยู่ในที่ดินของนายโจ้ จันทร์คุ้ม กับนายไพ่  กงเกตุ สร้างขึ้นด้วยกำลังกาย กำลังทรัพย์ของครูและราษฎรหมู่บ้านหนองตอสอทอ เสือลากหาง และหมู่บ้านดอนม่วงผู้ดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกคือนายล้วน สุวเมธา กับนายบุญมา ศรีภุมมา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 99 คน มีครูทำการสอน 2คน ได้แก่นายล้วน สุวเมธา กับนายบุญมา ศรีภุมมา

                  ปี 2501   รื้ออาคารชั่วคราวแบบโรงดิน ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นแทน แบบสามัญ 001 ขนาด 7 x 32 เมตร   จำนวน 4 ห้องเรียน    งบที่ใช้ในการก่อสร้าง   คณะครูและกรรมการจัดหาเป็นเงิน 6,000 บาท  กับได้รับงบประมาณสมทบอีก 6,000 บาทการก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย ได้ใช้เป็นอาคารเรียนตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2501  อาคารถูกพายุพัดพัง ใช้เป็นอาคารเรียนไม่ได้ จึงได้ไปอาศัยเรียนที่ศาลาวัดเสือลากหางเป็นการชั่วคราว

                  ปี 2503    คณะครู กรรมการศึกษา  และเจ้าอาวาสวัดเสือลากหาง ได้หาเงินซื้อที่ดินจาก

  นายเคลือบ  แสงสว่างเป็นเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา มีอาณาเขตและความกว้าง-ยาว ดังนี้

                  ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนหลวงมิตรภาพ สายพิษณุโลก-หล่มสัก กว้าง 37 วา 2 ศอก

                  ทิศใต้ ติดที่ดินของนายบุญ รวมทรัพย์ กว้าง 2 เส้น 11 วา

                  ทิศตะวันออก ติดที่ดินของวัดศรีโสภณ ยาว 5 เส้น 13 วา

                  ทิศตะวันตก ติดทางสาธารณะเข้าหมู่บ้าน ยาว 4 เส้น 10 วา

                  มอบให้เป็นที่ดินของโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2503 ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ถูกพายุพัดพัง เป็นเงิน 5,000 บาท โรงเรียนจึงขออนุญาตรื้อถอนอาคารหลังที่ถูกพายุพัดพัง ได้ปลูกสร้างใหม่ในที่ดินของโรงเรียนตามรูปแบบเดิมคือแบบสามัญ 001ขนาด 3 ห้องเรียน

  ปี 2504   โรงเรียนได้รับงบประมาณวันครู เป็นเงิน 150,000 บาท จึงจ้างช่างมาทำการก่อสร้างอาคารวันครูขึ้น โรงเรียนได้ให้นักเรียนเข้าเรียน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2504 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505  โรงเรียนจัดงานฉลองอาคารเรียน และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ โดยชื่อว่า โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) ผู้มาทำพิธีเปิดได้แก่ นายเชื้อ  สนั่นเมือง ผู้ตรวจการศึกษาภาคศึกษา 7 ในขณะนั้น

  ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  มี ดร.ประจวบ จันทร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:31:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาริชา วิรบุตร์

 • นางลำดวน อนันนิลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,266
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0-5531-3123 อีเมล์: thongpoon002@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุชาดา สุทัศน์ โทรศัพท์: 0819803497 อีเมล์: sucha23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]