โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)  ดังนี้

                ๑. นายสุทธิ  กงเกตุ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

                ๒. นางเสาวลักษณ์  โรจนโพธิ์          ผู้แทนผู้ปกครอง                             รองประธานกรรมการ

                ๓. นายวิชิต  งูทิพย์                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

                ๔. นางอุไร  บานเย็นงาม                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ        

                ๕. นายมานะ  คชสีห์                        ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

                ๖. นางสาวรุ่งนภา  จงเจริญ             ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

                ๗. พระครูฉันทธรรมโสภณ                ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

                ๘. นางณัฎฐกานต์  วุฒิเศรษฐกรณ์  ผู้แทนครู                                          กรรมการ

                ๙. นายประจวบ  จันทร                   ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:31:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรพรรณ หาญธัญกรรม

 • นางอรวรานันท์ ทองพานเหล็กสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,226
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0-5531-3123 อีเมล์: thongpoon002@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุชาดา สุทัศน์ โทรศัพท์: 0819803497 อีเมล์: sucha23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]