โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตร
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ

  เกิดประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:31:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางณัฏฐกานต์ วุฒิเศรษฐกรณ์

 • นางสมทรง ด้วงรอดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0-5531-3123 อีเมล์: thongpoon002@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุชาดา สุทัศน์ โทรศัพท์: 0819803497 อีเมล์: sucha23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]