โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษาตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2519 โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากประชาชนใน ต.วังน้ำคู้ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 210,644 บาท และได้นำเงินจำนวนนี้มาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวตามแบบของ กรมสามัญศึกษา จำนวน 7 ห้องเรียน ป้ายชื่อโรงเรียน ห้องน้ำ 2 หลัง หลังละ 4 ห้อง บ่อน้ำบาดาล เสาธงชาติ และครุภัณฑ์อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนายยงยุทธ คนตรง ซึ่งดำรงค์ตำแหน่งนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ในขณะนั้นเป็นประธานดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และขณะนั้นได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 โดยมีนายสิทธิเดช นรัตถรักษาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 92 คน มีนายธงชัย จักกาบาตร์เป็นครูใหญ่คนแรก และมีครูน้อยอีก 3 คน ปัจจุบันจัดการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีผู้บริหารคือ นายสันติชัย  หนูเผือก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:48:46 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางกมลวรรณ บรรดาสุข

  • นายวัชระ ตะมาแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055906107 อีเมล์: wangnamkoosuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ เพ็งละมูล โทรศัพท์: 0616937652 อีเมล์: tpenglamool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]