ประวัติโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

 

โรงเรียนอนุบาลเมือง( ท่าหลวงสงเคราะห์ ) เดิมชื่อโรงเรียนท่าหลวง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2466 โดย นายชื่น ชัยศิริ นายอำเภอเมืองพิจิตร ในขณะนั้นได้ใช้สถานที่อำเภอท่าหลวงเป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยมีนายทองคำ วิจิตรภาพเป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 80 คน เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2481 ได้ย้ายโรงเรียนไปปลูกสร้างใหม่ในที่ราชพัสดุใต้วัดท่าหลวง ( ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) และตั้งชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนท่าหลวงสงเคราะห์ มีนายผึ่ง มิ่งเมือง เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้สร้างอาคารแบบ 015 ในเนื้อที่ 9 ไร่ 50 ตารางวา และเมื่อวันที่ 20 เฒษายนพ.ศ. 2505 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นครั้งแรก ได้สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง แบบป.1 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนายประทีป งามนิลเป็นครูใหญ่ ต่อมาภายหลังนายประทีป งามนิล ได้ลาออกจากราชการ ทางกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนางสาวละออ สวัสดี เป็นครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบหลายหลัง เช่น โรงฝึกงาน แบบ 313 ห้องสมุด แบบ 313 ห้องวิทยาศาสตร์ แบบอาคารทรงไทยติดดิน และบ้านพักครู แบบกรมสามัญทรงจั่วพื้นต่ำชั้นเดียว ครั้งต่อมาเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516 นางสาวละออ สวัสดี ย้ายไปรับราชการที่กองการศึกษาพิเศา กระทรวงศึกษาธิการ นายปลั่ง ศิลาพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน จนกระทั่งวันที่ 5 เมษายน 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายธานี พลอาจ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญทรงจั่วใต้ถุนสูง ต่อมามีนโยบายย้ายนักเรียนทั้งหมดไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเดิม โดยได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา ขนาด 6 ห้องเรียน โรงฝึกงาน ห้องส้วม สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2522 และวันที่ 15 เมษายน 2522 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายณรงค์ บุญผดุง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีนี้ได้งบประมาณ สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้มีพระราชบัญญัติโอนการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปอยู่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้โรงเรียนท่าหลวงสงเคราะห์ จึงต้องไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงนี้ทางสำนักงานการประถมศึกษาจงหวัดพิจิตรได้ขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนแห่งใหม่และสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ 017 ก. จำนวน 4 ห้องเรียน ทดแทนให้ วันที่ 1 เมษายน 2525 นายณรงค์ บุญผดุง เดินทางไปช่วยราชการที่สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร แต่งตั้งนายอสรชน สึขแสง ไปช่วยราชการฝ่ายนิติการของสำนักงาน การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งนายสถิต นาควิจิตร รักษาราชการแทน ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตรแต่งตั้งนายสมศักดิ์ นลินรัตนกุล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบึงตะโกนฯ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าหลวงสงเคราะห์ ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหสัดพิจิตร ศธ. ที่ 254 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2526 และต่อมาปี พ.ศ. 28535 นายสมศักดิ์ นลินรัตนกุล ดำรงตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงสงเคราะห์ พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเมือง และโรงเรียนต้นแบบปบมวัยซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากชื่อเดิม ๕ือ โรงเรียนท่าหลวงสงเคราะห์ เป็น โรงเรียนอนุบาลเมือง ( ท่าหลวงสงเคราะห์ ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 นายสมศักดิ์ นลินรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง ผ ท่าหลวงสงเคราะห์ ) ได้เกษีญณอายุราชการ ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้แต่งตั้งนายกร ยอดเยาว์ มาดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง ( ท่าหลวงสงเคราะห์ ) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-05 22:13:48 น.

นายดิเรก ทับอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

นางมาลัย รอดศรีธรรม
นางศิริวรรณ กุลมัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: 056611330 อีเมล์: phot249@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริญญา ศรีทอง โทรศัพท์: 0897061525 อีเมล์: ku_jaba500@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]